În căutarea Turnului Babel

Ținta vechilor călători în Babilon a fost Turnul Babel. Artiștii s-au grăbit să-l deseneze, după vagi indicii antice. Turnul apare încă în epoca romană, în picturile murale din Saint-Savin, în mozaicurile catedralei din Monreale, în Sicilia, în sculptură, la Palatul Dogilor din Veneția. Brugel cel Bătrân, Rafael, în ansamblul decorativ al loggiei Vaticanului care cuprinde scene din Vechiul Testament, și alți pictori au abordat subiectul, astfel încât s-ar putea alcătui o antologie a reprezentărilor turnului, în diferite secole.

S-a crezut că turnul Babel se află la Borsippa (actualmente, Birs Nimrud) sau Aquarquf, la treizeci de kilometri de Bagdad, unde au rămas vestigii impresionante ale ziguratelor (edificii în formă de piramidă cu trepte, având în vârf un templu, specifice Mesopotamiei -n.red). Șovăielile în privința amplasamentului vestitului Turn sunt firești, deoarece ziguratul din Babilon fusese distrus și, cu toată solitudinea sa, nu mai rămăsese nimic.

Arheologii germani au început săpăturile aici, după paisprezece ani de la deschiderea  șantierului. Cu toate cercetările riguroase, s-ar fi ajuns cu greu la celebrul monument dacă nu ar fi existat unele indicii. Mai întâi, comparația care se putea face cu ziguratele din alte orașe, destul de bine conservate (cele din Ur și din Tchoga Zanbi, în Susiana). Apoi, o descriere scurtă a istoricului grec Herodot, mare călător și narator fidel, care a vizitat Babilonul către mijlocul secolului al V-lea i.H.; el nu a văzut decât ruinele turnului, deoarece fusese distrus de Xerxes, după cucerire. În sfârșit, exista un document foarte prețios, și anume o tăblița de argilă (care se află la Luvru, secția antichități orientale) de 20 cm înălțime și 10 cm lățime, descoperită într-o colecție particulară de părintele Vincent Scheil. Tableta descrie Esagil-ul și E-Temen-an-ki.

După toate probabilitățile, baza Turnului era pătrată, fiecare latură măsurând puțin peste 91 m. S-a constatat că toate documentele indică această cifră. Herodot a apreciat-o la un stadiu, adica aproximativ 92 m, iar tăblița de la Luvru, la 180 de coți, adică puțin peste 89 m. Arheologii germani care au măsurat-o au dat cifra exactă de 91,55 m.

În privința turnului există mai puține date, dar nu punem la îndoială cifra înscrisă pe tăbliță, care arată că înălțimea era egală cu lungimea uneia din laturile bazei.

Turnul era format din mai multe etaje – șapte – deci șapte paralelipipede suprapuse; ansamblul turnului era clădit din cărămidă nearsă, iar paramentul era din căramidă arsă. Amplasamentul scărilor și al rampelor de acces a fost controversat de specialiști.

Monumentul impresiona prin dimensiunile sale; volumul de muncă cerut de realizarea Turnului a fost uriaș; o inscripție specifica faptul că „tot norodul din multe țări” a lucrat acolo. Regele Nabopolassar, care a domnit între 625 si 605 î.H., a fost cel care a hotărât să înalțe Turnul, deoarece aceasta era voința zeilor – tălmăcită de oracol – care i-au dat toate indicațiile necesare. Lucrările au fost continuate și sfârșite în timpul domniei lui Nabucodonosor.

Monumentul acesta impunător a avut o existență destul de scurtă – cel mult un secol și jumătate, deoarece Xerxes l-a ruinat. După înfrângerea lui Darius (331 î.H.) Alexandru Macedon, apreciind posibilitățile economice și strategice pe care le avea Babilonul, impresionat de frumusețea monumentelor sale, a proiectat să-l refacă, redând zeului protector al cetății, Marduk, un templu demn de măreția sa. Mai trebuiau îndepărtate ruinele; munca uriașă, necesitând, după spusele lui Strabon, șase sute de mii de zile-muncă.

Koldewey a descoperit un adevărat tell (colină artificială formată de ruinele unor așezări antice – n.red.), a cărui masă enormă provenea din ruinele ziguratului distrus, după părerea lui. Moartea marelui rege macedonean a pus capăt încercărilor de restaurare pentru că nimeni nu a mai îndrăznit să-și asume executarea unei lucrări de proporții atât de uluitoare !

SURSA: Olivier Souchon, Realități și enigme ale arheologiei

1 comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s